Každý, kdo by chtěl pořádat PDGA turnaje, se musí stát PDGA Official (provádí se online za cca 10USD na 3 roky). Na tomto blogu si ho můžete zkusit, zda byste jím prošli – přeložil jsem ho do češtiny.

Pojďte si otestovat znalost pravidel PDGA a vyplňte 25 otázek. Pokud byste našli nějakou chybu, dejte mi vědět. Stejně tak, kdybyste chtěli vysvětlení správných odpovědí (nyní je jen přehled správných odpovědí).

/25
0 hlasy, 0 avg
39

1 / 25

Jak je široké "místo hry" (angl. "lie")?

2 / 25

Hráč G hodil svůj putt tak, že dopadl shora na koš a spočinul na samém kraji. Další hráč ve stejné skupině puttuje a jeho disk způsobí, že hráč předchozího hráče přepadne přes hranu a skončí v koši. Dokončil hráč G jamku? Jak se postupuje?

3 / 25

Hráč L odevzává turnajovému řediteli score karty celé skupiny bez finálního součtu jednotlivých score karet. Co se stane?

4 / 25

Hráč na výhozišti při vypouštění disku z ruky stojí jednou nohou na ploše výhoziště a jednou nohou mimo výhoziště. Jaké je pravidlo?

5 / 25

Hráč odhodil z výhoziště. Při házení druhého přihazovacího hodu hráč porušil postoj a také jeho hod vletěl mimo "hrací plochu" (OB). Jeho skupina vše nahlásila a potvrdila. Jaký bude postup?

6 / 25

Na jamce 8 se nashromáždilo několik skupin. Hráč Q se necítí dobře a míří na toaletu, když zjisťuje, že díky zácpě bude mít dostatek času. Nakonec hráči postupují velmi rychle a jeho skupina se dostává na výhoziště. Když je ale řada na něm, není tam. Jeho skupina bezvýsledně čeká 30 sekund. Co se stalo?

7 / 25

Hráč nemůže najít svůj disk. Jiný hráč ve skupině vyhlásí společné hledání a odstartuje 3minutový limit. Poté celá skupina hledá ztracený disk. Disk byl nalezen po 3 minutách a 13 sekundách. Jak se postupuje?

8 / 25

Turnaj je pozastaven kvůli přicházející bouři. Po zaznění signálu k přerušení hry hráči opustí hřiště a hledají přístřešek, aby se schovali před bouří. Všichni hráči označili své místo hry pomocí minimarkeru. Když se vrátí zpět, vidí, že silný vítr přemístil jejich minimarkery. Jak bude skupina postupovat?

9 / 25

Hráčův hod skončí na koruně vysokého stromu, kde ho nejde ani zahlédnout. Dva hráči ze skupiny si myslí, že viděli, kde skončil, ale když ke stromu dorazí, disk nevidí. Skupina hledá přes 3 minuty, ale stále ho nenašli. Odkud bude hráč házet další hod?

10 / 25

Může hráč být na PDGA turnaji bosý?

11 / 25

Hráč A putuje na třetí jamce, když hráč B zpochybní legálnost jeho putteru. Turnajový ředitel je nablízku a potvrdí, že disk je v pořádku, ale zjistí, že je nepodepsaný. Jak se postupuje?

12 / 25

Hráč má před sebou 8m putt do kopce (za par). Jeho disk trefí sběrač a kutálí se zpět k němu. Hráč disku uskočí, ale disk trefí jeho batoh a zastaví se na místě. Jak se postupuje?

13 / 25

Když hráč přichází ke svému hozenému disku, všimne si větve, kerá leží vedle jeho disku. Větev je suchá, volně ležící. Část větve zasahuje do jeho postoje a část větve vstupuje mezi jeho "místo hry" a koš. Může tuto větev odstranit?

14 / 25

Hráč neúmyslně hodil svůj druhý hod od disku jiného hráče a skončil blízko koše. Poté úspěšně zaputtoval. Jeho skupina si toho všimnula, nahlásila tuto chybu a navzájem si potvrdili chybnou hru. Jaké je jeho finální score na této jamce?

15 / 25

Disk hráč Y skočí mimo hrací plochu (OB). Hráč Y zvedne svůj disk z OB a umístí jej 1 metr do hrací plochy a potom hodí svůj další hod. Jiný spoluhráč ze skupiny řekne hráči Y, že své místo hry neoznačil podle pravidel, protože nepoužil minimarker. Jak je to správně?

16 / 25

Hráč A minul svůj putt ze 7metrů a vztekem kopnul do batohu. Hráč B mu udělil varování za porušení sportovní chování, které bylo zaznamenáno do scorekarty. O dvě jamky později hodil hráč A svůj drive do hustého křoví a zaklel sprostě tak hlasitě, že ho slyšelo několik skupin na sousedních jamkách. Hráč C z jiné skupiny k němu přišel a zahlásil na hráče A porušení sportovního chování. Co by mělo následovat?

 

17 / 25

Hráč J puttoval a jeho disk letěl příliš nízko a vklínil se z boku do sběrače koše. Jeho skupina mu řekne, aby běžel a vzal si ho, než vypadne. Jaké je rozhodnutí?

18 / 25

Na konci posledního kola jsou na prvním místě dva hráči se stejným score. Co se stane dál?

19 / 25

Hráčův disk doletěl na samý vrchol velmi vysokého, hustého a širokého cedrového stromu. I když se hráč dokáže dostat do stromu pod diskem, neexistuje způsob, jak vyhodit skrz silné větve. Platí pravidlo dvou metrů. Co může hráč dělat?

20 / 25

Skupina A stojí na fairway, zatímco jeden z jejích členů se odvolá proti rozhodnutí skupiny. Skupina B, připravená začít hrát stejnou jamku, požaduje, aby začali a přeskočili skupinu A. Nedaleko je turnajový ředitel. Co by se mělo dělat?

21 / 25

Hráč R vhodil svůj disk do velmi hustého křoví a není schopen se k disku dostat. Rozhodne se opustit svůj disk a hodit znovu z výhoziště. Bohužel i jeho druhý disk končí ve stejném hustém křoví. Hráč R si uvědomí, že by musel opět házet z výhoziště a tak navrhne skupině, že si zapíše par plus čtyři hody. Co na to pravidla?

22 / 25

Hráč Q a jeho skupina se nemohou dohodnout na pravidle ohledně hraní mimo hrací plochu (OB). Nemohou se dovolad řediteli turnaje. Hráč Q rozhodně nesouhlasí s rozhodnutím skupiny. Jak mohou postupovat?

23 / 25

Hráč dorazí později po začátku druhého kola. Jeho skupina rozehrála svou třetí jamku, která je jediná par 5 na hřišti. Ostatní jamky mají par 3. Jaké je jeho celkové skóre za tři jamky?

24 / 25

Výhoziště jamky je na okraji jezera, které se hraje jako "mimo hřiště" (OB). Koš je na druhé straně jezera. Pro toto OB existuje drop-zóna.. Ředitel turnaje vyhlásil, že hráči mohou jít hrát přímo z drop zóny. Hráč A ví, že by jezero nepřehodil nebo nechce ztratit disk. Co může dělat?

25 / 25

Kdo může diskvalifikovat hráče z turnaje?

 

Vaše skóre je

0%

Please rate this quiz

Jeden komentář

Napsat komentář