Účel manda

Mando nebo-li povinnost je způsob, jak vymezit, kudy se může a nemůže házet. Na hřištích se používá ze dvou důvodů:

  • Bezpečnost – pokud nechcete, aby např. hráči hráli těsně kolem dětského hřiště – umístíte mando tak, aby se žádný hod nemohl dětem přiblížit
  • Zábava – manda bezpochyby zpřestřují hru – zvyšují důraz na přesnost hodu.

V pravidlech se o mandech dočtete v 804.01 and 804.02 – ale obrázky jsou jasnější. Tak jdeme na to.

A – povolená hra, B – zakázaná cesta
čím těžší mando, tím víc emocí..

Kdy jsem minul mando?

Kde je linie povinnosti?

Abychom mohli určit, zda jsem svým hodem minul mando, je potřeba vědět, kde vede linie povinnosti.

Pokud ředitel turnaje označil čáru vedoucí od manda – pak je vše jasně dané:

  • linie může vést v jakémkoliv úhlu, který přijde řediteli vhodný
  • a pokračuje do nekonečna ve svém směru

Co dělat, když linie není označená?

Linie se dá odvodit jako kolmá čára vedoucí ze středu povinnost kolmo na spojnici s předchozí povinností (nebo výhozištěm).

Příklady minutí

Ve chvíli, kdy můj hod překročil linii povinnosti a zůstal za ní, minul jsem mando (obrázek #1). Pokud se můj disk ještě vrátil nebo šel ze správné strany manda (#2), mohu pokračovat ke koši.

Již neplatné pravidlo – dříve existovalo pravidlo, že potom,co jsem minul mando, mohu se dalším hodem pokusit mando obejít ze správné strany – to dnes však už neplatí.

Jak hrát dál?

Pokud jsem minul mando, přičítám si jeden tresný hod a házím znovu ze stejného místa nebo z drop zony (pokud je pro mando definovaná ředitelem).

Drop zona je tedy jasně označené místo, odkud hrát, když jsem minul mando (pro PDGA turnaje jsou drop zony povinné – PDGA info pro 2021).

Dodatečné poznámky

  1. U rozvětvených stromů by měl ředitel turnaje vždy jasně definovat, jak mando vyhodnotit v části rozvětvení (např. nejtluščí větev či větev nejvíc na straně.
  2. Pokud je mando strom tenký nebo nízký – pošlete si spottera k mandu, aby měl lepší úhel na vyhodnocení, zda disk prošel správně či nikoliv.
Příklad, kde může skončit disk – je stále safe 🙂

Nejkrásnější manda v ČR

Bezpochyby quatro mando na búřovském hřišti.
Quatro mandatory v České lípě #6

Jeden komentář

Komentáře jsou zakázány.