V discgolfu se lze setkat s mnoho specifickými slovy. Pokusím se je zde vysvětlit. Do češtiny se téměř nepřekládají, takže se s nimi setkáte i v českém komentáři videozáznamů.

Přeloženo z Jomez stránek.

Anglický pojem Český význam
2-meter rule Pravidlo 2m. Pokud Vám zůstane disk na stromě / budově výše než 2m – dostáváte trestný hod. Toto pravidlo mus ředitel turnaje vyhlásit před turnajem.
Ace Eso – když hráč trefí koš prvním hodem z výhoziště. 
Air Ball Zcela minuté zařízení při puttování. 
Air Bounce Je to typ hodu – trajektorie hodu míří do země (krtek), ale disc je vyhozen zakloněný (= nose up) – tudíž se obrazně odrazí od vrstvy vzduchu těsně nad zemí a pokračuje v letu
Albatross Výsledek jamky, pokud skorujete jamku o tři lépe než je par. 
Am-side (Weak Side) Řetězy na té straně koše, z nichž disky díky své rotaci mají tendenci se “vykulálet” a vypadnout ven. 
Anhyzer Jedná se o náklon disku při výhozu, kdy není hozen v rovině se zemí, ale nakloněný vzdálenější hranou od hráče nahoru – kvůli tvarování letové křivky.
Approach (Up-shot) Přibližovací hod – hráč se snaží skončit co nejblíže koši (když stojí na fairwai).
Arm Speed Rychlost disku, když opouští ruku. 
A-tier Typ PDGA turnaje. Ten nejvyšší = dražší, ale o to jsou větší finanční odměny za umístění (payouts)
Back Of The Box (B.O.B.) Poslední hráč vyhazující z výhoziště (ve skupině = flightu)
Backhand Nejčastější druh hodu.
Backhand Grip Úchop disku při backhandu. 
Bag Tag Odznáček, který si dávají hráči na svůj batoh. Často ukazující členství v nějakém klubu.
Band (Chastity Belt) Horní část koše (stočený plech). Dělá typický zvuk na hřišti, ze kterého je téměř jasné, že hráč tento plech trefil a minul koš. 
Basket Koš, ve kterém musí disk skončit
Bead Hrana na spodní straně některých putterů.
Beat-in (Seasoned) Disk, který zasáhl mnoho stromů nebo byl používán po značnou dobu, během níž se letové vlastnosti změnily.
Bid (Run) Pokus o trefení koše (na rozdíl od tzv. layup) např. prvním hodem ace-run.
Big Arm Hráč, který dokáže házet velmi daleko.
Big Jerm Přezdívka pro Jeremyho Kolinga
Big Sexy Komentátorská dvojice Jeremy „Big Jerm“ Koling a Nate „Sexy“ Sexton
Birdie Výsledek jamky, pokud skorujete jamku o jedna lépe než je par. 
Birdie Alley Skupina jamek, na kterých je snadné dosáhnout birdie.
Birdie Fest Když hráč hraje výborně a získává tolik birdie v řadě, že by měl prodávat lístky na show.
Birdie-out Dokončit kolo pouze s birdiečkami.
Birdogey Hráč, který se pokoušel zaputtovat birdie, ale několikrát mine a končí putováním na bogey.
Black Ace (Anti-ace) Eso do špatného koše (jiné jamky).
Bogey Výsledek jamky, pokud skorujete jamku o hod hůře než je par. 
Bonus Birdie (Feel Good Two) Birdie na jamce, kde je to velmi těžké.
Brace Zastavení veškerého momentu při hodu na přední noze.
Brown Ace Hod z výhoziště, který skončí v popelnici nebo odpadkových pytlích.
B-tier Typ PDGA turnaje. Druhý nejvyšší level – obvykle celostátní soutěž. 
Bullseye Pokud hod přistane do 1,5m vzdálenosti od tyče koše.
Burger 3 bogey v řadě. 
Bush-wacker Přezdívka pro Paula Ulibarriho (Big Jerm by mohl být jediný, kdo mu  tak říká)
Cage Spodní část koše (klec), která chytá disky
Card Skupina hráčů hrajících společně turnaj – někdy též “flight”. 
Casual Relief Úleva pro hráče bez penalty – posunutí markeru, odkud bude hráč házet – např. kvůli velké kaluži – “náhodná voda”. 
Catch Cam Kamera, která zachycuje konce letu disku.
CCT (closest to tee) Hráč nejblíže výhozišti.
Ceiling Maximální výška (“strop”), ve které může disk letět kvůli překážkám (nejčastěji větve stromů).
Circle (Circle 1 = C1) 10metrový pomyslný kruh kolem koše označuje oblast, ve které při hodu nesmíme přepadnout přes marker.
Circle 2 Mezikruží 10 až 20 metrů obklopující C1 (33 až 66 stop) kolem koše.
Circle 3 (any number) Označuje nakreslený kroužek kolem score na score kartě vyznačující, že hráč měl penaltu (OB).
Circle’s Edge Okraj kruhu 1
Condor Výsledek jamky, pokud skorujete jamku o čtyři lépe než je par. 
Course Discgolfové hřiště – oblast vyčleněná a připravená pro discgolf, obvykle 18 jamek
Course Maintenance Když váš disk zasáhne větev stromu tak silně, že ji ulomí a vytvoří tak větší mezeru pro ostatní hráče.
Crosswind Boční vítr.
Crush (Smash OR Full Send) Velmi dlouhý hod
Crush Boys Dvojice Simon Lizotte a Eagle McMahon
C-tier Typ PDGA turnaje. Třetí nejvyšší level – obvykle nějaká lokální soutěž. 
CTP Hod, který skončil nejblíže k pinu (tyčce koše)
Cut Roller Typ hodu, který se kutálí po zemi, hozený v ostrém úhlu, ve kterém se nepřeklopí a skončí vlevo (RHBH).
Death Putt Putt, ve kterém je OB nebo prudký svah přímo za košem, takže hrozí velký trest, když člověk mine.
DFL Když člověk skončí poslední na turnaji (dead “fu..ing” last).
Disc Frisbee vyrobené speciálně pro discgolf
Disc Down (Club Down) Hodit disk s nižší rychlostí místo vyšší rychlosti – kvůli přesnosti či větší odolnosti proti větru.
Disc Golf Hra, jejímž cílem je hodit discgolfový disk do koše.
Distance Driver Vysokorychlostní disky (speed > 10) s potenciálem létat nejdále.
Distance Line Linie hodu, pro získání maximální vzdálenosti na úkor přesnosti.
DNF Hráč, který nedokončil turnaj
Dogleg Tvar jamky, která při pohledu shora vypadá jako psí noha.
Domey Kopulovitý tvar disku (na rozdíl od plochého disku)
Drive (Tee) První hod z výhoziště.
Drop Zone (Drop/DZ) Určené místo, ze které hráč musí za určitých okolností hodit poté, co minul mando nebo vletěl do autu.
Eagle Výsledek jamky, pokud skorujete jamku o dva lépe než je par. 
Elevated Basket Vyvýšený koš (např. na pařezu).
Even Výsledek jamky, pokud skorujete jamku v paru. 
Fade Závěr letu disku (pravorukým hráčům jde disk doleva).
Fairway Plocha jamky, ve které je ideální zůstat (např. mimo stromy či křoví).
Fairway Driver Disky s rychlostí 6 – 9. 
Falling Putt Chybný putt, při kterém se hráč dotkne svého markeru nebo přepadne ke koši, než předvede rovnováhu.
Fan Grip Druh úchopu disku (prsty jsou rozprostřeny podél spodní strany disku).
Feature Card Skupina spoluhrajících hráčů vybraných hlasováním fanoušků, sponzorem turnaje atd. pouze pro první kolo. 
Field (Fairway) Ace Pokud hráč hodí disk do koše z veliké dálky (ale ne z výhoziště).
Fighter Disk, který trefil překážku, ale pokračoval v letu.
First Available Nejbližší strom z odpaliště, který můžete trefit.
Flare Skip Skok, který disk udělá po dopadu, když má dost rotace (hozený distance driverem).
Flat-to-hyzer Křivka letu, kdy je disk po výhozu rovnoběžný se zemí, ale díky jeho nestabilitě se přetoží do hyzeru.
Flex Shot (S-curve) Křivka letu, kdy je disk hozen v hyzeru, překlopí se přes rovinu, ale pak se v závěru vrátí doleva (pravorukému hráči). 
Flight Plate Horní část disku, obvykle popisovaná jako plochá nebo kopulovitá.
Flippy Tendence disku k vyššímu turnu než fadu.
Floater Způsob putování, při kterém je disk hozen nosem vzhůru, aby lépe vniknul do řetězů; nebo disk, který se vznáší (má velkou plachtivost).
Flutt Třepetání či chvění se disku v letu – když má člověk špatnou techniku.
Follow Flight Způsob záznamu – kdy je na obrazovce kreslena čára, kudy disk proletěl. 
Follow-through Pohyb těla vpřed po odhodu disku – z bezpečnostních důvodů.
Foot Fault Hod, ve kterém hráč porušil pravidlo, jak stát u markeru. 
Force-over Hod s anhyzeru s hodně stabilním diskem, kdy hráč doufá, že se disk překlopí zpět (díky své stabilitě). 
Fore Výkřik na ostatní lidi, když na ně letí disk. 
Forehand (Sidearm, Flick) Typ hodu (forehand jako v tenise).
Forehand Grip Způsob úchopu disku při forehandu. 
Full Flight Hod, ve kterém disk vykrouží celou plánovanou křivku (obvykle flex shot).
Full Send Hod plnou silou. 
G.O.A.T Nejlepší za celou historii (Paul McBeth).
Gallery Publikum nebo skupina diváků
Getting Skinny Když disk neúmyslně proletí velmi těsnou mezerou (mezi stromy např.).
Glide Plachtivost = schopnost disku zůstat dlouho ve vzduchu
Glow Round Noční golf, kde hráči hrají s disky, které září ve tmě
Green Putovací plocha – nejčastěji kruh C1.
Grenade Typ hodu – disk je hozen svisle vzhůru, aby mohl překonat překážku a spadnout přímo dolů. 
Grip It and Rip It Fráze: tvrdě uchopit a házet prudce a daleko.
Grip Lock Pozdní uvolnění disku (špatně načasované).
Ground Play Reakce disku po dopadu na zem – obvykle ve formě skoku nebo kutálení. 
Guardian Překážka, která chrání koš. 
Half-go Obezřetný pokus o riskantní putt
Hardpan Tvrzená zem, náchylná ke skipování disků
Hazard Vybraná oblast hrací plochy, ve které je hráč získává trestný hod, když mu v ní skončí disk.
Head Banger Místo u koše při puttování, při kterém se člověk narazí hlavou do koše, když zvedá marker. 
Headwind Protivítr
Heart of the Chains Střed koše (mezi řetězy).
Hit Off the Band Když disk zasáhne horní část koše (plechovou skruž).
Hole Jamka (= výhoziště, fairway a koš).
Holing Out Disk v koši potom, co se přestal pohybovat.
Horseshoe Putt Putovací styl, který se podobá házení podkovy
Hyzer Jedná se o náklon disku při výhozu, kdy není hozen v rovině se zemí, ale nakloněný vzdálenější hranou od hráče dolů – kvůli tvarování letové křivky.
Hyzer Bomb Jedná se o náklon disku při výhozu – úhel výhozu je téměr kolmý k zemi (=extrémní hyzer).
Hyzerflip Křivka letu, kdy je disk hozen v hyzeru a pak se díky nestabilitě disku srovná do roviny.
Chase Card Druhá nejlepší skupina hráčů na turnaji. Snaží se porazit / přeskočit hráče v první skupině (lead card).
Internet Distance Vzdálenost, kterou hráči na internetu tvrdí, že jsou schopni dohodit, ale v realitě obvykle nejsou. 
Iron Leaf Když váš disk v letu trefí zdánlivě maličký lísteček, ale místo toho, aby letěl dál, je sražet k zemi jako Thorovým kladivem.
Iron Man Par Všechny jamky jsou považovány za par 3.
Island Oblast hřiště zcela obklopená autem (OB)
Jail Když váš disk skončí v křoví nebo hustém stromoví a zdá se, že se nejde vyhodit zpět (česky se často říká džihád).
Jump Putt (Jumper) Styl putování, při kterém hráč skočí zpoza markeru a dopadne před ním (pro získání větší energie)
Kick Disk je po nárazu do stromu či jiné překážky přesměrován jiným směrem.
Kiss Disk narazil do překážky tak jemně, že se ani nezměnil směr letu. 
Landing Zone Místo, kam se na jamce snaží hráči přistát, aby měli co nejlepší úhel na další hod (obvykle na par 4 a více). Nazývané též “sweet spot”.
Lay-up (Pitch-up) Příhoz ke koši bez pokusu o útok (např. je za košem prudký svah nebo OB).
Lead card Skupina nejlepších hráčů turnaje, kteří spolu hrají dané kolo.
LHBH Levoruký backhandový hod (opakem je RHBH)
LHFH Levoruký forehandový hod ( opakem je RHFH)
Lie Místo, kde se disk zastaví.
Line Tvar dráhy letu
Local Route Linie (letu) do koše, kterou obvykle znají pouze místní hráči, obvykle nějaká špatně viditelný díra mezi větvemi. 
Look Když má hráč výhled na koš bez překážek.
Makin’ Minis Když tvůj disk přistane na disku někoho jiného. 
Mando Místo, které je povinné z nějaké strany obletět (obvykle strom nebo tyč). Miss Mando – pokud minete, máte trestný hod navíc.
Meathook Disk s extréně velkým fadem.
Midrange Disky s rychlostí 4 – 5. 
Mini (Marker) Miniaturní disk určený k označení pozice pro další hod.
Motto of Disc Golf Komentář typického hodu: “To bylo perfektní! Až na ten strom.“
Mulligan Pokud se hráči nepovede hod a chce to napravit – hodí znovu a počítá si další mulligan (my občas používáme “žolík”). Takto samozřejmě nejde hrát na turnaji. 
Must Get Hráč musí dát birdie na jamce, aby držel krok s ostatními hráči.
Natural OB Křoví tak husté, že hráč se pouze vrátí krátkým hodem na fairway. 
Neg-skip Když disk skočí po odrazu do země v opačném směru než se očekávalo (=anti-skip).
Niced Situace, kdy někdo pochválí tvůj hod („skvělý hod“) a v ten samý moment disk narazí do nějaké překážky a skončí špatně.
NoMez Zpomalené video při putování – kdy to vypadalo, že disk skončí v koši, ale on se nějak záhadně vyklopil ven. 
Noodle Arm Hráč, který nehází příliš daleko
Nose Přední hrana disku; nose-up je, když je přední hrana nakloněna nahoru.
OAT Disk se otačí mimo svou hlavní osu.
Out Hráč, který bude házet (často nejvzdálenější hráč od koše).
Out-of-bounds (OB) Aut – oblast, ve které nesmí disk skončit – pokud ano, dostane trestný hod a pokračuje z místa, kde disk opustil hrací plochu. 
Overstable (Beefy) Velmi stabilní disk, který jde doleva téměř hned po odhození (RHBH).
Par Předem určený počet úderů, které by hráč měl potřebovat k dokončení jamky.
Par Frame Když všichni hráči flightu zahrají jamku v paru.
Parked Když se hozený disk zastaví do 2m od tyčky koše – zaparkován.
PDGA Major Nejprestižnější turnaje v discgolfu – turnaje vyžadující kvalifikaci nebo pozvání.
PDGA Player Rating Číslo, které ukazuje, jak dobrý hráč je (obvyklý rozsah 800 – 1054).
Penalty Stroke Trestný hod přidaný ke score – např. kvůli minutému mandu nebo přistání v OB.
Perfect Round 18 pod par na 18jamkovém hřišti
Phantom Branch (Ghost Limb) Větev stromu, kterou hráč neviděl, dokud do ní disk nenarazil.
Pin Tyč koše.
Pin High Hod, který skončil ve stejné vzdálenosti od koše jako výhoziště odkud byl hozený.
Plastic Materiál, ze kterého jsou disky vyrobeny.
Play Through Pokud se potkají dvě skupiny – skupina nechá dohrát skupinu na následující jamce a pak pokračuje ve své hře.
Play-off (Bonus Golf) Rozhoz o umístění v případě remízy. 
Plays Like A River Když fairwaí vede cesta, která je OB, ale po jejích stranách je platné hřiště. 
Plinko Když hráč hraje na blind disk do korun stromů nad košem a doufá, že ho větve srazí po koš.
Pop Top Disk s výrazným kopulovitým tvarem.
Power Grip Typ úchopu disku(nejčastěji při backhandu).
Pro Par Když je par jamky spíše pro profesionálního hráče, ale ne pro začátečníka (např 140m PAR3). 
Pro-side (Strong-side) Řetězy na té straně koše, z nichž disky díky své rotaci mají tendenci spíše zůstat v koši (pro RHBH). Opak am-side. 
Provisional Provizorní hod, který se používá, když nevíme, kde skončil předchozí hod a stálo by příliš času to jít zkontrolovat (vzdálené OB). Po odhození se jdeme podívat a rozhodneme, zda byl provizorní hod potřeba či nikoliv. 
Pull Samotné provedení hodu po nápřahu.
Pure Když člověk trefí zamýšlenou linii.
Push Putt Styl putování, při kterém je putter poháněn dopředu s nízkou rotací.
Putt Jakýkoli hod do 20 metrů (66 ft) od koše.
Putter Disk používaný k puttování nebo házení na krátkou vzdálenost.
Raptor Legs Slavný Rickyho Wysockiho x-step na výhozišti.
Razz Škádlení či drobné hlášky na ostatní hráče – běžné na neformálním turnaji; na turnaji je to považováno za porušení zdvořilosti a hráč může dostat penalty stroke.
Reachback Nápřah při backhandu.
Relief Úleva pro hráče bez penalty – posunutí markeru, odkud bude hráč házet – např. kvůli velké kaluži – “náhodná voda”. 
RHBH Pravoruký backhandový hod (opakem je LHBH).
RHFH Pravoruký forehandový hod ( opakem je LHFH).
Risk-reward Kalkulace rizika proti odměně pro určitý hod – např. hodit rovnou na ostrov … riziko: ztráta disku, odměna: birdie putt.
Rocking to Brock Skladba od umělce Unique Syntax považovaná jako hymna Discgolfu, kterou popularizoval kanál CCDG – https://youtu.be/fP1KsGDQvDM
Roller Disk hozený tak, že se kutálí po zemi.
Rough (Cabbage) Křoví / les mimo fairway.
Round Odehrání všech jamek na hřišti (=kolo). 
Rounding Špatná technika hodu, když hráč netáhne disk po linii, ale obchází s ním po kružnici své tělo.
Routine Soubor rutinních pohybů před hodem, které hráči pomohou se soustředit.
Safari Vlastní nestandardní způsob, jak zahrát nějaké hřiště – často místní hráči vytvoří tento alternativní layout pro zpestření. 
Sandbagger Hráč, který hraje v nižší lize, než jsou jeho opravdové dovednosti.
Save Když se hráč uchrání horšímu výsledku např. delším putem. (viz scramble, birdie-save, par-save, bogey-save, etc.)
Sawed Off Když disk pustí při výhozu hráč příliš brzy a disk nedostane dostatek energie nebo letí jiným směrem. 
Scoober (Scoobie) Typ hodu. 
Score Separation Když hráči dokončují jamku s velmi různými výsledky.
Scorecard Karta, na kterou se zapisují výsledky.
Scramble Když hráč skončí mimo fairway (např. v křoví), ale stále zahraje jamku v paru nebo lépe. 
Scratch Scoring Average (SSA) Parametr pro výpočet ratingu. Určující obtížnost hřiště. 
Sexton Golf Chytrý golf, konzervativní hra. 
Sexybird [Nate] Sexton Firebird –  disk, který je typický pro hráče Nate Sextona. 
Shank Pokažený hod (končící mimo fairway či v OB). 
Schruted It Když něco pokazíte tak moc, že už to nejde napravit.
Signature Disc Disk s podpisem profesionálního hráče (se speciálním designem).
Simon Line Linie, která nejde hodit / neexistuje, kromě mysli Simona Lizotta.
Skins Match Druh hry, kdy hráči na každé jamce mohou získat „skin“ tím, že ji zahrají lépe než ostatní. Na další jamce se začíná opět od nuly.
Skip Označení, když se disk odrazí od země a poskočí dál.
Skomahawk Typ hodu, který vynalezl Simon Lizotte, a který se podobá thumberu, ale je hozen s backhandovým gripem v anhyzeru s extrémně nestabilním diskem – disk se v letu zcela otočí a doletí vzhůru nohama.
Sky Roller Typ hodu, kde je disk vyhozen vysoko, ale po dopadu je schopen se dál kutálet po zemi.
Sky Hyzer Velmi vysoko hozený hyzer (uvidíte u lidí, kteří mají hodně síly – Lizotte, Eagle, apod.).
SloMez Zpomalený záběr hodu (nejčastěji puttu).
Slopemez Zpomalený záběr hráč stojícím v prudkém kopci házejícím směrem dolů ke koši.
Snap Moment, ve kterém se hybnost ruky přenáší do rotace dsiku.
Snowman Sněhulák – když hráč zahraje na jamce score 8.
Speed Rychlost, jakou se disk dokáže pohybovat skrz vzduch. 
Speed of Play Rychlost hraní hry (obvykle když je ve skupině více hráčů, rychlost je menší).
Spike Hyzer Typ hodu – hyzer v tak kolmém úhlu, že se disk po dopadu obvykle zapíchne do hlíny.
Spin Putt Styl putování, při kterém je putter poháněn dopředu s velkou rotací. 
Spit-out Minutý putt do koše, kdy se zdálo, že zůstane v řetězích, ale byl vyplivnut ven.
Spit-through Minutý putt, který prošel středem řetězů, ale propadl na druhé straně koše.
Spush Putt Styl putování, při kterém má putter velkou rychlost i velkou rotaci.
Stable (Neutral) Disk, který má tendenci spíše letět rovně. 
Staggered Stance Postoj při puttování, kdy stojí nohy jedna za druhou (v linii s košem).
Stall Shot Hod, který je záměrně hozen s nosem nahoru, aby se disk zastavil ve vzduchu a zklesal postupně k zemi.
Stamp Grafický potisk disku. 
Starframe Když všichni hráči flightu zahrají jamku v birdie.
Step Putt (Stepper) Podobně jak jump putt, ale místo skoku hráč vykročí za svůj marker.
Straddle Putt Postoj při puttování, ve kterém hráč stojí široce rozkročený. 
Stroke Hod (jednotka score 🙂
Stroke and Distance Pravidlo OB, ve kterém je hráčovi udělen trestný hod a ztrácí jakýkoli zisk vzdálenosti směrem k jamce a musí házet z místa, kde byl proveden předchozí hod.
Superstarframe Když všichni hráči flightu zahrají jamku v birdie a nějaký hráč má eagle.
Tailwind Zadní vítr.
Tap-in (Gimme) Když leží disk tak blízko koše, že nelze minout putt a hráč ho téměř vloží do koše.
TD Ředitel turnaje.
Tee (Teebox/Teepad) Výhoziště jamky (obvykle umělá tráva nebo betonový obdélník).
Threasy Když lze na jamce získat snadný par.
Three-putt Když hráč puttuje třikrát za sebou na koš, až se konečně trefí.
Throw-in Hod z větší vzdálenosti (ne putt), který skončí v koši. 
Throwler Hod, který se omylem promění v roller.
Thumber Typ hodu, při kterém je palec umístěn za hranu disku a všechny ostatní prsty jsou na horní straně disku.
Tomahawk Typ hodu nad hlavou – grip je podobný forehandu.
Tombstone (Land Shark) Disk zaražený v hlíně tak hluboko, že připomíná žraločí ploutev či náhrobek.
Touch (Finesse) Shot Krátký opatrný hod hozený jemnou silou. 
Tree-love (or Treesus) Když názar do stromu pomůže odrazit hod pod koš nebo na dobré místo. “Thank you Treesus!”.
Tree-nied (or Tree-jected) Když náraz do stromu ukončí jinak velmi povedený hod.
True Par Když uhrát par není lehké.
Turbo Putt Styl puttování, ve kterém se disk drží na hlavou – často při házení z křoví.
Turkey Tři birdie v řadě.
Turn Tendence překlápění disku doprava (RHBH).
Tweener Jamka, jejíž par je pocitově na pomezí 3/4 nebo 4/5.
UDisc Aplikace pro záznam score.
Understable (Flippy) Nestabilní disk – s velkou tendencí turnovat doprava (RHBH).
Whale Sac Pytlíček s magneziem ve tvaru velryby, díky kterému se hráči nepotí tolik ruce.
Wing Šířka hrany na disku.
Wire to Wire Když hráč je ve vedení turnaje od začátku do konce.
Worm Burner Prudký hod letící těsně nad zemí. 
WTF Richard Hláška z YouTube videa, na kterém hráč hodil kolmo k plánovanému směru. 
X-step Způsob náběhu před výhozem disku.
Yank podobně jako grip-lock, disk je pro RHBH příliš vytažený doprava, což je obvykle výsledek hodit co největší silou.
Yetti Skvělý povedený hod, který nikdo ve skupině neviděl. 
Your Out Still Out – (YOSO) Když hráč po provedení svého hodu je stále nejdále ze všech a hned pokračuje se svým dalším hodem.
   

2 komentáře

Napsat komentář