Pro zajímavost jsem udělal přehled, za co všechno lze získat v discgolfu trestný hod (penalty throw).

Pokud dojde k porušení pravidel, je potřeba, aby porušení bylo slovně vyřčeno očitým svědkem (hráčem ve skupině). A poté musí být potvrzen nějakým dalším hráčem (nebo turnajovým ředitelem).

Pokud hráč poruší více pravidel současně (OB, přešlap) – počítá se pouze trest s nejvyšším počtem trestu. V případě shody – první porušené pravidlo.

* hvězdičkou označené tresty – při prvním porušení nejdříve hráč dostává “upozornění” – trest dostává až při opakovaném porušení

1 trestný hod

 • Čas přípravy hodu překročil 30s*
 • Chyba postoje (přešlap, nedošlap, atd.)
 • Cvičný hod (pokud hráč hodil jen tak, musí letět >5m)
 • Špatné zamarkerování disku*
 • Nepovolený přesun překážek (např. ohnutí větví)
 • Minutí povinnosti (manda)
 • Skončí-li disk více než 2m nad zemí (bylo-li vyhlášeno ředitelem)
 • Neprokázání stability po puttování v 10m od koše
 • Pokud hráč nebo jeho vybavení ovlivní jejich vlastní hod (zastaví kutálení z kopce nebo trefí vlastní batoh)
 • Hráč hodil do OB (hra z hranice OB)
 • Hráč hodil do hazardu
 • Chybná hra (pravidla 811) – 1-2hody (záleží na situaci)
 • Hod neoznačeným diskem – 1 hod* za každý takový hod

2 trestné hody

 • Použití nelegálního vybavení
 • Hod nelegálním diskem (PDGA not approved)
 • Pokud hráč úmyslně ovlivní let cizího disku nebo jej přesune (pozor na vyjímky 810)
 • Hráč jde hrát rovnou z drop zony určené pro OB
 • Úmyslné ničení věcí (lavičky, koš, větve)
 • Špatně vyplněná / spočtená score karta
 • Pozdě odevzdaná scorekarty (>30min po dohrání)

“4 trestné hody”

 • Pokud např. prošvihnete začátek turnaje a dorazíte až na druhou jamku – dostanete za první jamku par + 4 hody.

Ztracený disk

 • Ztracený disk (hra z předchozí pozice) – 1 hod
 • Ztracený disk (hra ze speciální drop zony pro ztracené disky) – 2 hody
 • Ztracený disk – disk byl odcizen – 2 hody jsou naopak odečteny na konci turnaje (pokud byly uděleny penalty).

Ostatní porušení

Ostatní porušení jsou vnímány jako courtesy violation (pravidla 812 – např.

 • hráč nepomáhá hledat ztracený disk
 • nebo neposune své vybavení, když byl požádán, a pak bylo trefeno
 • je sprostý).

Jakmile je hráč upozorněn na courtesy violation (porušení sportovního chování), tak jakékoliv další upozornění je za 1 trestný hod.

Jeden komentář

Napsat komentář